Bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej

Wkładasz niewyobrażalną energię w budowę swojej firmy, promocję swojej nazwy. Chroń swoją własność intelektualną przed naruszeniami.

Nazwa firmy, produktu, logo firmy to twoja własność intelektualna, przemysłowa.

Serwis powstał w celu upowszechnienia wiedzy w zakresie możliwości prawnych dot. zastrzegania nazw. Polscy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność nie mają zwyczaju "automatycznego" zastrzegania swoich nazw jak robią to ich koledzy w krajach, które dłużej cieszą się kapitalizmem.

Z drugiej strony wielu doradców tworzy otoczkę tajemniczości wokół tej kwestii a wiedza ta powinna być dostępna dla każdego - nie tylko dla wielkich korporacji. Niniejszy serwis ma aspiracje zmienić tą sytuację. Będą tu publikowane ważne inormację w języku przystępnym, nie tylko zrozumiałym dla prawników. Przypadki praktyczne będą na bieżąco publikowane.

Zastrzeżenie nazwy to uzyskanie prawa ochronnego, które daje ci wyłączność używania nazwy w obrocie gospodarczym np. polskim, europejskim. Pomożemy Ci zgłębić tajniki tej nieupowszechnionej wiedzy.

» Możejsz uzyskać certyfikat, państwowe potwierdzenie zgłoszenia

Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej jest skomplikowaną dziedziną. W gre wchodzą: przepisy prawa gospodarczego: cywilnego, dot. nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej, autorskiego.

Co daje zastrzeżenie nazwy firmy?

Przez uzyskanie zastrzeżenia nazwy firmy nabywa się prawo wyłącznego używania nazwy firmy w obrocie gospodarczym na terenie Polski, innego kraju, Unii Europejskiej. Osoba, której zastrzeżona nazwa firmy została celowo naruszona np. poprzez takie samo lub podobne nazwanie innej firmy może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania odszkodowania:
1) na zasadach ogólnych albo
2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej
albo innego stosownego wynagrodzenia 

Co daje zastrzeżenie nazwy domeny?

Zastrzeżenie nazwy domeny jako nazwy (określenie słowne, nie słowno-graficzne) daje możliwość przepisania na Ciebie domen internetowych używanych przez inne podmioty poprzez odpowiednią procedurę w specjalistycznym sądzie arbitrażowym oraz tzw. mechanizm opcji.

Co daje zastrzeżenie nazwy produktu?

Podobnie jak w przypadku zastrzeżenia nazwy firmy zastrzeżenie nazwy produktu daje analogiczne możliwości zakazawcze oraz odszkodowawcze.