Zadzwoń: 500 150 150

Ogólnopolska kancelaria Opatentuj.pl

Wszystko o zastrzeżeniu nazwy firmy, produktu, domeny ....
Start
Zastrzeżenie nazwy firmy
Zastrzeżenie nazwy produktu
Inne zastrzeżenia
Kontakt

Konsultacja - 0 zł. Zadzwoń teraz! - 500 150 150 (08:00 - 23:00)
Każda sprawa jest dla nas ciekawa dlatego lubimy rozmawiać z klientami.

Bezpieczne prowadzenie działalności
przy zastrzeżeniu nazwy firmy.

Wkładasz niewyobrażalną energię w budowę swojej firmy, promocję swojej nazwy. Chroń swoją własność intelektualną przed naruszeniami.

Nazwa firmy, produktu, logo firmy to twoja własność intelektualna, przemysłowa.


Zastrzeżenie nazwy to uzyskanie prawa ochronnego, które daje ci wyłączność używania nazwy w obrocie gospodarczym np. polskim, europejskim. Pomożemy Ci przejść procedurę zgłoszeniową. Podpisujesz z nami umowę, reszta pozostaje w naszej gestii.


» Uzyskaj certyfikat, państwowe potwierdzenie zgłoszenia


W naszym zespole znajdują się wybitni doradcy prawni specjalizujący się w przepisach prawa gospodarczego: cywilnego, dot. nieuczciwej konkurencji, własności przemysłowej, autorskiego, rzecznicy patentowi. Wyróżniamy się ścisłą specjalizacją, nie ma doradców od wszystkiego. Nie oczekujcie Państwo od doradców zajmującymi się np. sprawami rozwodowymi, że będą na bieżąco z prawem gospodarczym.


» Co daje zastrzeżenie nazwy firmy?

Przez uzyskanie zastrzeżenia nazwy firmy nabywa się prawo wyłącznego używania nazwy firmy w obrocie gospodarczym na terenie Polski, innego kraju, Unii Europejskiej. Osoba, której zastrzeżona nazwa firmy została celowo naruszona np. poprzez takie samo lub podobne nazwanie innej firmy może żądać od osoby, która naruszyła to prawo, zaniechania naruszania, wydania odszkodowania:

  • 1) na zasadach ogólnych albo
  • 2) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia


» Co daje zastrzeżenie nazwy produktu?

Podobnie jak w przypadku zastrzeżenia nazwy firmy zastrzeżenie nazwy produktu daje analogiczne możliwości zakazawcze oraz odszkodowawcze.


» Co daje zastrzeżenie nazwy domeny?

Zastrzeżenie nazwy domeny jako nazwy (określenie słowne, nie słowno-graficzne) daje możliwość przepisania na Ciebie domen internetowych używanych przez inne podmioty poprzez odpowiednią procedurę w specjalistycznym sądzie arbitrażowym oraz tzw. mechanizm opcji.
Start