Ogólnopolska kancelaria Opatentuj.pl

Wszystko o zastrzeżeniu nazwy firmy, produktu, domeny ....
Start
Zastrzeżenie nazwy firmy
Zastrzeżenie nazwy produktu
Inne zastrzeżenia
Kontakt

Opatentowanie / zastrzeżenie nazwy firmyWartość nazwy firmy jest proporcjonalna do środków i wysiłku, który włożyłeś w jej promocję.

Zastrzeżenie nazwy firmy zabezpieczy twój wysiłek przed nieuczciwym wykorzystaniem, podszywaniem się pod Ciebie przez konkurentów.


Brak zabezpieczenia prawnego działalności przez przedsiębiorców może mieć fatalne skutki. Przykładem może być przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod swoim nazwiskiem. Zakłada restaurację w swoim mieście i dowolnie ją nazywa, niezastrzegając nazwy. Wkłada środki w szyld, zamawia krzesła z nazwą restauracji itd. Wkłada wielki wysiłek w rozwój restauracji, odpowiednie przygotowanie potraw, dopilnowanie odpowiedniej obsługi itd. Po np. 10 latach ciężkiej pracy ktoś inny wpada na taką samą nazwę i ją zastrzega. W świetle prawa ma wyłączność stosowania tej nazwy w obrocie gospodarczym. Jeśli chcesz skorzystać z darmowej konsultacji dotyczącej zastrzegania nazw firm w Gdańsku i w innych miastach zapraszamy tutaj.


» Uzyskaj certyfikat, państwowe potwierdzenie zgłoszenia» Czy zastrzeżenie nazwy firmy jest trudne?

To zależy. Zgłoszenie rozpatruje wyznaczony urzędnik i jedna sprawa może mu się wydawać standardowa a inna nie. Innymi słowy do niektórych zgłoszeń orzecznik może mieć zastrzeżenia a do niektórych nie. Przede wszystkim ma znaczenie to czy rozpatrujący będzie starał się uznać nazwę jako niezastrzegalną np. z powodu rzekomej potoczności w danej branży. Czasem początkowy brak dogłębnego spojrzenia na sprawę przez osobę rozpatrującą w urzędzie może znacząco utrudnić uzyskanie zastrzeżenia. Nie można zastrzegać słów potocznych wskazujących dany produkt. Przykładowo słowa PIZZA nie można zastrzec dla pizzy ale dla innego produktu byłoby to możliwe. Jednak zdarza się, że urzędnik dokonuje błędu i przy braku dogłębnej analizy błędnie kwalifikuje nazwę jako niezastrzegalną w odniesieniu do danej branży. Oczywiście urzędnik nie decyduje o tym czy możesz zastrzec nazwę tylko przepisy. Jeśli urzędnik dokonał błędu można błędne orzeczenie usunąć z obrotu prawnego w odpowiedniej procedurze. Jeśli orzecznik postąpił niezgodnie z przepisami zawsze można dokonać odwołania by sprawa została rozpatrzona jeszcze raz przy innym składzie orzeczniczym. Ostatecznie można odwoływać się do wyższej instancji: WSA oraz do najwyższej: NSA. W odwołaniach ważne jest by wskazać jaki konkretny przepis złamał organ. W sprawach przed NSA wskazanie naruszeń przepisów jest obowiązkowe.


» Dlaczego ważne jest by do zastrzeżenia zgłosić samą nazwę firmy bez dodania grafiki?

Jeśli jesteś pewien, że nazwa twojej firmy nie jest słowem potocznym wskazującym produkty/usługi w twojej branży i potwierdzają to specjaliści nie rezygnuj z rozważenia jej zastrzeżenia jako takiej. Gdy zgłoszenia dokonasz w postaci nazwa plus grafika urząd nie określi czy jako odróżniający uznał element słowny czy grafikę. Nie będziesz zatem wiedział czy prawo wyłączności otrzymałeś do nazwy czy do warstwy graficznej zgłoszenia. Pamiętaj również, że gdy zastrzeżesz właśnie samą nazwę nikt nie będzie mógł jej używać w odpowiedniej branży w połączeniu z jakąkolwiek grafiką.


» Za jaki czas przysługuje odszkodowanie?

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa do zastrzeżonej nazwy mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się zaraz po dniu zgłoszenia nazwy do zastrzeżenia oraz powiadomienia osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu. Jeśli nie powiadomisz osoby naruszającej prawo okres roszczenia będzie biegł po upływie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia, po wydaniu przez urząd właściwy ds. własności przemysłowej biuletynu z ogłoszeniem zgłoszenia twojej nazwy.


» Wysokość odszkodowania

Osoba, która celowo naruszyła prawo do zastrzeżonej przez Ciebie nazwy zapłaci odszkodowanie np. w wysokości równej opłacie, którą pobierałbyś jeślibyś dobrowolnie udzielił jej zgody na odpłatne używanie twojej nazwy (udzieliłbyś licencji na używanie przez nią twojej nazwy). Może ona wynosić np. kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.


» Czy każdą nazwę można zastrzec?

Można zastrzec tylko nazwę, która została wymyślona a nie została wzięta z języka polskiego (przy zgłoszeniu dotyczącym rynku polskiego) i np. wskazuje rodzaj twoich produktów, ich pochodzenie, jakość, ilość, wartość, przeznaczenie, sposób wytwarzania, skład, funkcje lub przydatność. Intencja ustawodawcy zablokowania zastrzegania takich nazw jest oczywista. W przeciwnym wypadku po jakimś czasie nie moglibyśmy mówić po polsku. Ustawodawca wyłącza też możliwości zastrzegania innych typów nazw np. słów wulgarnych.


» Ile kosztuje zgłoszenie do zastrzeżenia nazwy firmy?

Poniesiesz urzędową opłatę w wysokości 450 zł za dokonanie zgłoszenia


» Chcesz porozmawiać szczegółowiej?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania zadzwoń/kliknij w numer: 500 150 150 . Każda sprawa jest dla nas ciekawa ponieważ pasjonujemy się tą dziedziną.
Start