Ogólnopolska kancelaria Opatentuj.pl

Wszystko o zastrzeżeniu nazwy firmy, produktu, domeny ....
Start
Zastrzeżenie nazwy firmy
Zastrzeżenie nazwy produktu
Inne zastrzeżenia
Kontakt

Opatentowanie nazwy produktu (lub usługi)Równie ważne jak zastrzeżenie nazwy firmy jest zastrzeżenie nazwy produktu lub wykonywanej usługi.

Istnieją instrumenty prawne ochrony twojego pomysłu na oznaczanie produktów.


» Uzyskaj certyfikat, państwowe potwierdzenie zgłoszeniaTak jak w przypadku zastrzegania nazw firm, przed zastrzeżeniem nazwy produktu dokonujemy badania zdolności rejestrowej. Polega to na badaniu podstaw absolutnych czyli czy nazwa nadaję się do zastrzeżenia z powodów definicji prawnych oraz badaniu kolizji z innymi już zastrzeżonymi nazwami (badanie czy ktoś nie zastrzegł wcześniej takiej samej lub podobnej nazwy - badanie by było rzetelne nie może obejmować jedynie organów polskich ale też europejskie). Zawsze wykonujemy badanie. Bez niego zgłaszający mógłby ponieść koszty przy odrzuceniu jego wniosku, co jest oczywiście bezcelowe.

Prawa, które osoba uzyskaje poprzez zastrzeżenie nazwy produktu są analogiczne do tych przy zastrzeżeniu nazwy firmy.


» Twoje obowiązki

Pamiętaj, że po uzyskaniu zastrzeżenia nazwy produktu masz obowiązek używania jej na rynku. Musisz to zrobić przynajmniej raz w ciągu pięciu lat od uzyskania prawa ochronnego. W przeciwnym razie narazisz się na procedurę unieważnienia zastrzeżenia. Pamiętaj również, że musisz wysyłać listy ostrzegawcze do osób naruszających twoje prawa. W przeciwnym wypadku może zostać uznane, że twoja nazwa utraciła znamiona odróżniające z uwagi na twoje zaniedbania.


» Nazwa produktu

Przejawem używania zastrzeżonej nazwy produktu jest np.:

  • 1) umieszczanie tej nazwy na produktach lub ich opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie tych produktów do obrotu, ich import lub eksport oraz składowanie w celu oferowania i wprowadzania do obrotu,
  • 2) umieszczanie nazwy na dokumentach związanych z wprowadzaniem produktów do obrotu,
  • 3) posługiwaniu się nazwą w celu reklamy.


» Nazwa usługi

Przejawem używania zastrzeżonej nazwy usługi jest:

  • 1) oferowanie lub świadczenie usług pod tą nazwą,
  • 2) umieszczanie nazwy na dokumentach związanych ze świadczeniem usług,
  • 3) posługiwanie się nazwą w celu reklamy.


» Ile kosztuje zgłoszenie?

Urzędowa opłata za dokonanie zgłoszenia wynosi: 450 zł


» Od kiedy następuje wyłączność nazwy?

Prawo wyłącznego używania nazwy podmiot uzyskuje już od dnia zgłoszenia oraz wydania urzędowego biuletynu. Można nawet ten termin przyśpieszyć gdy spełni się dodatkowy warunek tj. samodzielnie poinformuje się np. przesyłką poleconą podmiot naruszający o uzyskaniu prawa.


» Twoja sprawa jest bardziej skomplikowana?

Jeśli twoja sprawa jest bardziej skomplikowana lub nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania zadzwoń/kliknij w numer: 500 150 150

Start